Regionálne ľudové piesne a hudba – blok prednášok

V stredu  8. 11. 2017 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov našej školy blok prednášok zameraných na tradičnú ľudovú pieseň a hudbu. V úvodnej  časti návštevy si študenti  prezreli aktuálne prebiehajúcu výstavu „Jedy v prírode“, prostredníctvom ktorej Čitať ďalej…