Denný rozvrh

Zostava_28. 05._2018_pondelok

Zostava_25. 05._2018_piatok

Zostava_24. 05. _2018  štvrtok

 

OZNAM
Skúšanie žiakov 3. V triedy – 2. polrok šk. roka 2017/18, podľa upraveného rozvrhu hodín od 16. 05. 2018 (streda) do 25. 05. 2018 (piatok), uzavretie známok do piatka 25. 05. 2018 do 15.00 hod.
⦁ klasifikačná porada pre žiakov 3. V bude 28. 05. 2018 (pondelok), v ten deň majú žiaci vyučovanie!!!
⦁ predabsolventské voľno pre žiakov 3. V bude od 29. 05. (utorok) do 04. 06. 2018 (pondelok)

  • absolventské skúšky 05. 06. 2018 (utorok)

VOŠ_skúšanie – rozvrh_2.polrok_2017_18_3.V