Denný rozvrh

Oznamy:

  • Komisionálne (opravné) skúšky, sa budú konať  v termíne 27. – 28. august  2018 (pondelok, utorok). Presný termín bude oznámený poštou. Komisionálne skúšky sa konajú v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. (§5, odsek 4) a školským zákonom 245/2008 Z. z. (§57). Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. Podrobné informácie je potrebné zistiť u triednych učiteľov. 
  • Letné prázdniny:  02. 07. – 31. 08. 2018
  • Nástup žiakov do školy po letných prázdninách:
    03. 09. 2018 (pondelok) o 8.30 h