Odborná učebňa rastlinnej výroby, záhradnej architektúry, chémie

 1. Odborná učebňa živočíšnej výroby, reprodukcie, inseminácie, asanácie – teoretické a praktické vyučovanie
 2. Odborná učebňa kynológie – teoretické a praktické vyučovanie
 3. Odborná učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie – teoretické a praktické vyučovanie
 4. Odborná učebňa ekonomiky, podnikania a služieb, cestovného ruchu – teoretické a praktické vyučovanie
 5. Odborná učebňa biológie, mikrobiológie, parazitológie, hygieny.
 6. Odborná učebňa pre úpravu srsti psov, mačiek, canisterapie
 7. Odborná učebňa ekonomiky, účtovníctva, aplikovanej informatiky – teoretické a praktické vyučovanie
 8. Odborná učebňa odbornej praxe a vidieckej turistiky
 9. Dielňa obrábania dreva a kovov
 10. Odborná učebňa aranžovania, záhradníctva – teoretické a praktické vyučovanie
 11. Odborná učebňa informatiky a aplikovanej informatiky