Pedagogickí zamestnanci školy

Titul Priezvisko Meno Typ zamestnanca/učiteľa Kariérová pozícia E-mailový kontakt
triedny učiteľ iná
Ing.  Schvarc Ľubomír Riaditeľ     riaditel@spospredza.edu.sk
Ing.  Macek Rudolf Zástupca riaditeľa školy    vedúci metodického združenia TU zastupca@spospredza.edu.sk
Ing.  Matúšek Dušan Vedúci učiteľ praxe     d.matusek11@gmail.com
Ing. Bazelidesová Janka U. všeobecno-vzdelávacích predmetov janka301@post.sk
MVDr. Bečárová Barbora U. odborných predmetov barbora.becarova@gmail.com
Ing. Belová Anna U. odborných predmetov triedna učiteľka IV. AE annabelova@pobox.sk
Ing. Boocová Eleonóra U. odborných predmetov boocova@centrum.sk
RNDr. Brecíková Zuzana U. prírodovedných predmetov zuzanabrecik@centrum.sk
Ing. Čanecká Emília U. všeobecno-vzdelávacích predmetov triedna učiteľka III. Z koordinátor environmentálnej výchovy em.ca@centrum.sk
Ing. Dolníková Anna U. prírodovedných predmetov triedna učiteľka IV. T andol2303@gmail.com
Ing. Dudoňová Jarmila U. odborných predmetov triedna učiteľka II. AZ jarmila.dudonova@gmail.com
Ing. Fabšík Vladimír U. odborných predmetov triedny učiteľ II. V fabsik@zoznam.sk
Ing. Gaboríková Veronika U. odborných predmetov triedna učiteľka I. T vedúca metodického združenia vdungelova@gmail.com
Mgr. Horka Jozef U. všeobecno-vzdelávacích predmetov horkahc@gmail.com
Ing. Hulínová Eva U. odborných predmetov triedna učiteľka I. MZ hulinova.e@gmail.com
Ing. Jakubík Juraj U. prírodovedných predmetov jakubik22@gmail.com
Mgr. Jambrichová Alexandra U. všeobecno-vzdelávacích predmetov koordinátor maturitnej skúšky alexandra@jambrich.net
Ing. Jasenka Matej U. odborných predmetov matej.jasenka@gmail.com
Mgr. Jurkovičová Katarína U. všeobecno-vzdelávacích predmetov triedna učiteľka III. K jurkovicova.katka@gmail.com
Ing. Kaplárová Monika U. odborných predmetov triedna učiteľka IV. K monika.kaplarova@gmail.com
Ing. Králik Stanislav U. odborných predmetov skralik@inmail.sk
Mgr. Kruželová Ľudmila U. prírodovedných predmetov lila.kruzelova@centrum.sk
Ing. Kuchtová Jaroslava U. všeobecno-vzdelávacích predmetov jkuchtova@gmail.com
Ing. Kundrátová Jana U. odborných predmetov triedna učiteľka I. L jankamihaldova@gmail.com
PhDr. Kyselová Soňa U. všeobecno-vzdelávacích predmetov s.kyselova@gmail.com
Ing. Latková Beata U. odborných predmetov triedna učiteľka II. K latkovabeata@gmail.com
Ing. Lazar Ján U. odborných predmetov lazarjan@zoznam.sk
Ing. Matúšek Matej U. odborných predmetov m.matusek91@gmail.com
Mgr. Melišová Silvia U. všeobecno-vzdelávacích predmetov triedna učiteľka II. L melisova.silvia@gmail.com
Ing. Mičurová Miroslava U. odborných predmetov triedna učiteľka II. T koordinátor styku s verejnosťou micurova@gmail.com
Ing. Moravčík Štefan U. odborných predmetov predseda rady školy stefan.moravcik@centrum.sk
Ing. Moravčíková Zuzana U. odborných predmetov zuzanaondakova@azet.sk
Mgr. Mravcová Michaela U. všeobecno-vzdelávacích predmetov triedna učiteľka I. K koordinátor prevencie michaela.mravcova@gmail.com
Ing. Némethová Katarína U. odborných predmetov triedna učiteľka III. T knemethova@pobox.sk
PaedDr. Ondrejková Soňa U. odborných predmetov s.ondrejkova@spospredza.edu.sk
Ing. Pechancová Zuzana U. všeobecno-vzdelávacích predmetov postova@centrum.sk
Ing. Samcová Helena U. odborných predmetov triedna učiteľka III. V helenasamcova@gmail.com
Mgr. Štefíková Ľudmila U. všeobecno-vzdelávacích predmetov triedna učiteľka III. AE koordinátor výchovy k rodičovstvu a manželstvu lustef@azet.sk
Mgr. Tompošová Zuzana U. prírodovedných predmetov tomposova@centrum.sk
Ing. Trnovec Ireneus U. odborných predmetov ireneus@post.sk
Mgr. Uhliariková Andrea U. všeobecno-vzdelávacích predmetov andreau@azet.sk
RNDr. Vagnerová Ľubica U. prírodovedných predmetov triedna učiteľka IV. Z koordinátor informatizácie, vedúca metodického združenia lubicavagner@gmail.com
Mgr. Višňovská Dana U. všeobecno-vzdelávacích predmetov výchovný poradca Visnovska.D@gmail.com