Voľné pracovné miesto pre učiteľa odborných predmetov cestovného ruchu

Riaditeľ Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline prijme v školskom roku 2017/18 pedagogického zamestnanca na vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu.

Požadované kvalifikačné požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ekonomika a riadenie cestovného ruchu
  • Uprednostňujeme uchádzačov s pracovnými skúsenosťami v odbore SR
  • Ovládanie IKT,
  • Komunikačné schopnosti,
  • Zdravotná spôsobilosť,
  • Bezúhonnosť.

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie
  • Doklad o dosiahnutom vzdelaní
  • Profesijný štruktúrovaný životopis

Pre bližšie informácie môžete využiť tel. kontakt 041/723 27 07; 700 25 74; alebo e-mail riaditel@spospredza.edu.sk

Ing. Ľubomír Schvarc, riaditeľ