Výsledky prijímacích pohovorov – dátum zápisu

Na základe rozhodnutia riaditeľa školy a splnenia kritérií prijatia na základe prijímacej skúšky, boli prijatí nasledujúci uchádzači:

Výsledky prijímacích skúšok študijného odboru 4210 M 08 agropodnikanie, poľnohospodársky manažment

Výsledky prijímacích skúšok študijného odboru 4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika

Výsledky prijímacích skúšok študijného odboru 4210 M 18 agropodnikanie, kynológia

Výsledky prijímacích skúšok študijného odboru 4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba

Výsledky prijímacích skúšok študijného odboru 4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba

Výsledky prijímacích skúšok študijného odboru 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Všetkým uchádzačom o prijatie bude zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční 17. mája 2017 v čase od 8.00 – 16.00 h.

Na zápis musíte mať zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola, vypísanú návratku a ak prejavíte záujem o preukaz študenta ISIC, tak vypísanú žiadosť o vydanie a 20 €.

Internát naša škola nemá, ale žiaci majú možnosť využiť internáty stredných škôl v Žiline (Internát pri Strednej zdravotníckej škole na Hlbokej ceste, Internát pri Strednej odbornej škola stavebnej na Tulipánovej ulici a Internát Spojenej školy na Rosinskej ceste 4)

Prihláška na ubytovanie SOŠs Tulipánová, Žilina