Výsledky prijímacích pohovorov – dátum zápisu

Na základe rozhodnutia riaditeľa školy a splnenia kritérií prijatia na základe prijímacej skúšky, boli prijatí nasledujúci uchádzači:

 

 

Všetkým uchádzačom o prijatie bude zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční ___ mája 2018 v čase od 8.00 – 16.00 h.

Na zápis musíte mať zápisný lístok, ktorý vydáva základná škola, vypísanú návratku a ak prejavíte záujem o preukaz študenta ISIC, tak vypísanú žiadosť o jeho vydanie a 20 €.

Internát naša škola nemá, ale žiaci majú možnosť využiť internáty stredných škôl v Žiline (Internát pri Strednej zdravotníckej škole na Hlbokej ceste, Internát pri Strednej odbornej škola stavebnej na Tulipánovej ulici a Internát Spojenej školy na Rosinskej ceste 4)

Prihláška na ubytovanie SOŠs Tulipánová, Žilina