Zoznam tried

POČET ŽIAKOV v školskom roku 2017/2018
Trieda Študijný odbor Počet žiakov
celkom dievčatá chlapci Jazyk Výchova Opakujúci Prestup
ANJ I ANJ II NEJ I NEJ II NBV ETV ch d ch d
I. AZ agropod. – agroturistika 14 12 2 29 0 0 0 25 4 2
zahrad. – sad a krajinárska 15 8 7 1 0
I. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 30 26 4 30 0 0 0 23 7 2
I. MK agropod. – poľnohos. manažment 12 7 5 34 0 0 0 27 7 1 1
agropodnikanie – kynológia 22 21 1 1 1 2
I. T man. regionál. cest. ruchu 21 16 5 21 0 0 21 16 5 1
1. ročník spolu: 114 90 24 114 0 0 21 91 23 3 3 0 6
II. K agropodnikanie – kynológia 28 20 8 28 0 0 0 20 8
II. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 34 30 4 34 0 0 0 27 7
II. MZ agropod. – poľnohos. manažment 8 5 3 25 0 0 0 18 7
zahrad. – sad a krajinárska 17 13 4 2
II. T man. regionál. cest. ruchu 27 19 8 27 0 0 27 25 3 3 1
2. ročník spolu: 114 87 27 114 0 0 27 90 25 0 5 0 1
III. AZ agropod. – agroturistika 11 5 6 26 0 4 0
zahrad. – sad a krajinárska 19 12 7 3 1
III. K agropodnikanie – kynológia 34 22 12 26 0 8 0 1
III. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 34 29 5 30 0 4 0
III. T man. regionál. cest. ruchu 28 26 2 24 4 4 24 1 3
3. ročník spolu: 126 94 32 106 4 20 24 0 0 4 5 0 0
IV. AE agropod. – agroturistika 11 1 10 18 1
eko. pôdohospodárstva 8 5 3
IV. K agropodnikanie – kynológia 28 19 9 24 4
IV. T man. regionál. cest. ruchu 22 16 6 21 1 1 21 0 2
IV. Z zahrad. – sad a krajinárska 21 16 5 18 3 0 1
4. ročník spolu: 90 57 33 81 1 9 21 0 0 0 3 0 0
Počet žiakov SOŠ 444 328 116 415 5 29 93 181 48   16   7
I. V vidiecka turistika 13 11 2 11
III. V vidiecka turistika 8 6 2 8
Počet žiakov VOŠ 21 17 4 19 0 0 0 0 0   0   0
Celkový počet žiakov 465 345 120 434 5 29 93 181 48   16   7