Zoznam tried

 

Trieda Študijný odbor Počet žiakov
celkom dievčatá chlapci Jazyk Výchova Opakujúci Prestup
ANJ I ANJ II NEJ I NEJ II NBV ETV ch/d ch/d
I. K agropodnikanie – kynológia 29 22 7 29 0 0 0 21 8 0/2 0/1
I. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 34 30 4 34 0 0 0 26 8 0/0 1/2
I. MZ agropod. – poľnohos. manažment 13 7 6 32 0 0 0 24 8 1/1 2/1
zahrad. – sad a krajinárska 19 13 6 0/1 0/1
I. T man. regionál. cest. ruchu 27 19 8 27 0 0 27 23 4
1. ročník spolu: 122 91 31 122 0 0 27 94 28
II. AZ agropod. – agroturistika 15 7 8 29 0 4 0 29 4 1/2 0/0
zahrad. – sad a krajinárska 18 14 4 1/0 0/0
II. K agropodnikanie – kynológia 34 22 12 26 0 8 0 31 3 0/1
II. L veterinárstvo – hyg. a lab. služba 34 29 5 30 0 4 0 28 6 0/1
II. T man. regionál. cest. ruchu 28 27 1 23 5 5 23 25 3 0/1 1/0
2. ročník spolu: 129 99 30 108 5 21 23 113 16
III. AE agropod. – agroturistika 11 2 9 18 0 1 0 0 0
eko. pôdohospodárstva 8 5 3
III. K agropodnikanie – kynológia 30 21 9 25 0 5 0 0 0
III. T man. regionál. cest. ruchu 24 17 7 23 1 1 23 0 0 0/2
III. Z zahrad. – sad a krajinárska 24 16 8 20 0 4 0 0 0 01.1
3. ročník spolu: 97 61 36 86 1 11 23 0 0
IV. AE agropod. – agroturistika 9 7 2 24 0 2 0 0 0
eko. pôdohospodárstva 17 10 7
IV. K agropodnikanie – kynológia 26 21 5 24 0 2 0 0 0
IV. T man. regionál. cest. ruchu 21 18 3 18 3 3 18 0 0
IV. Z zahrad. – sad a krajinárska 19 13 6 17 0 2 0 0 0
4. ročník spolu: 92 69 23 83 3 9 18 0 0
Počet žiakov SOŠ 440 320 120 399 9 41 91 207 44 0 0
II. V vidiecka turistika 11 9 2 11
III. V vidiecka turistika 16 10 6 10 6
Počet žiakov VOŠ 27 19 8 21 0 6 0 0 0 0 0
Celkový počet žiakov 467 339 128 420 9 47 91 207 44 0 0