Zverejňovanie dokumentov

Objednávky

 

Objednávky 2012 – 2017

Objednávky 2018

Zmluvy

Zmluva 2017, 2018

Rámcová zmluva č. 2 – Bidfood  – mäsové a mrazené výrobky ŠkJ

Zmluva – Bitúnok Čadca RD 1-2017

Zmluva – Nadácia spoločne pre región 2 %

Zmluva – Falaštová ordinácia

Zmluva – Falaštová ukončenie

Zmluva – Hudec PC

Zmluva – MEDIATEL

Zmluva – Marendiak Žilina

Zmluva – Psovodi záchranári Žilina

Zmluva – Trnovec prív. vozík Žilina

Zmluva – Trnovec Žilina autocvičisko nebytový priestor

Zmluva – Trnovec Žilina učebňa nebytový priestor

Zmluva BS-SVK Žilina

Zmluva – SSE 2018

Zmluva- ŠEVT

DDS AXA

DDS NN Tatry-Sympatia

DDS STABILITA

Zmluva Podhora- CO, BOZP, PO

Zmluva – Psovodi

Zmluva – Rstav, s. r.o., Dolná Tížina, rekonštrukcia šatne

Zmluva – ŽSK – projektová dokumentácia zateplenia zverená do správy

Zmluva – ŽSK rekonštrukcia spevnených plôch

 

Zámer

Súhrnná_správa_o_zákazkách_s vyššími cenami 2016 – 2018