Zverejňovanie dokumentov

Objednávky

Objednávky 2012 – 2018

Zmluvy

Zmluvy 2017, 2018

Zmluva – Osobnyudaj.sk, o ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Rámcová zmluva č. 2 – Bidfood  – mäsové a mrazené výrobky ŠkJ

Zmluva – Bitúnok Čadca RD 1-2017

Zmluva – KROS licenčná

Zmluva – Nadácia spoločne pre región 2 %

Zmluva – Nadácia KIA Motors Slovakia

Zmluva – Falaštová ordinácia

Zmluva – Falaštová ukončenie

Zmluva – Hudec PC

Zmluva – MEDIATEL

Zmluva – Marendiak Žilina do 30. 06. 2018

Zmluva – Marendiak od 1.9.2018

Zmluva – Psovodi záchranári Žilina

Zmluva SCSPP ZA-špeciálno-pedag.služby

Zmluva – Trnovec prív. vozík Žilina

Zmluva – Trnovec Žilina autocvičisko nebytový priestor

Zmluva – Trnovec Žilina učebňa nebytový priestor

Zmluva BS-SVK Žilina

Zmluva BS-SVK Žilina skončenie nájmu k 31.5.2018

Zmluva – SSE 2018

Zmluva- ŠEVT

DDS AXA

DDS NN Tatry-Sympatia

DDS STABILITA

Zmluva Podhora- CO, BOZP, PO

Zmluva – Psovodi

Zmluva – Rstav, s. r.o., Dolná Tížina, rekonštrukcia šatne

Zmluva – ŽSK – projektová dokumentácia zateplenia zverená do správy

Zmluva – ŽSK rekonštrukcia spevnených plôch

 

Zámer

Súhrnná_správa_o_zákazkách_s vyššími cenami 2016 – 2018