Župná kalokagatia

  23. septembra 2016 sa konalo krajské kolo športovo-vedomostnej súťaže „Župná kalokagatia“. Krajského kola súťaže, ktoré organizoval Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Spojenou školou Rosinská cesta,  Žilina, sa zúčastnili družstvá umiestnené na prvých dvoch miestach regionálnych kôl, spolu 10 družstiev. Jedno družstvo Čitať ďalej…