Prezentácie odborov

V dňoch 27.10., 7.11. a 14.11 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili prezentačných akcií Dni remesiel v Martine, Krajskej burze informácií v Žiline a Burze stredných škôl v Dolnom Kubíne. Záujemcom prezentovali oblasti štúdia, život na našej škole, či možnosti uplatnenia v praxi. Interaktívne aktivity v jednotlivých odboroch Čitať ďalej…