Prezentácie odborov

V dňoch 27.10., 7.11. a 14.11 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili prezentačných akcií Dni remesiel v Martine, Krajskej burze informácií v Žiline a Burze stredných škôl v Dolnom Kubíne. Záujemcom prezentovali oblasti štúdia, život na našej škole, či možnosti uplatnenia v praxi. Interaktívne aktivity v jednotlivých odboroch Čitať ďalej…

Regionálne ľudové piesne a hudba – blok prednášok

V stredu  8. 11. 2017 usporiadalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, pre žiakov našej školy blok prednášok zameraných na tradičnú ľudovú pieseň a hudbu. V úvodnej  časti návštevy si študenti  prezreli aktuálne prebiehajúcu výstavu „Jedy v prírode“, prostredníctvom ktorej Čitať ďalej…