„Škola bez hraníc“ – 5. ročník medzinárodného družobného volejbalového seriálu stredných škôl o pohár priateľstva a 2. ročník vo veľkonočnom aranžovaní

Dňa 21. marca 2018 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodného volejbalového turnaja Volley Mix Cup 2018 medzi školami SOŠPaSnaV, Žilina, Albrechtova střední škola, Český Těšín a  Zespól Szkól Przyrodniczo – Technicznych w Miedzyswieciu. Organizátorom 5.ročníka bola Albrechtova střední škola Český Těšín. Čitať ďalej…