Bezplatná príprava na prijímacie skúšky pre žiakov ZŠ

Naša škola ponúka pre záujemcov o štúdium všetkých študijných odborov možnosť  bezplatnej prípravy na prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, biológia, matematika a  chémia.  V prípade záujmu je možné zúčastniť sa bezplatného kurzu z uvedených predmetov, ktorý sa uskutoční 09. 05. 2019 (štvrtok) Čitať ďalej…