Ďakovný list Ministerstva školstva

Pri príležitosti  20. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár udelilo Ministersvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ďakovný list SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline za dlhoročné úspešné organizovanie školských, krajských a celoštátnych súťaží. Ďakovný list bol udelený aj pedagogickej pracovníčke  školy Čitať ďalej…