Spolupráca našej školy a Ústavu celoživotného vzdelávania na Žilinskej univerzite

  V rámci letnej školy študentov tretieho veku bolo u nás dňa 24. 6. 2019 prvé stretnutie pod vedením Ing. Dudoňovej. Zúčastnení sa oboznámili s priestormi našej školy, odbornými učebňami, praktickými pracoviskami a ich vybavením. Cieľom tohto stretnutia bolo vyvolať záujem o ďalšie vzdelávanie u staršej Čitať ďalej…