Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 – aktualizovaný 30. 09. 2020

Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ohľadom Covid-19 zo dňa 30. septembra 2020: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-3092020/ Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. Čitať ďalej…