Odpíšem ti

Projekt ODPÍŠEME TI je výsledkom iniciatívy Nadácie Markíza, ktorá sa v boji proti šikanovaniu a v prevencii šikanovania spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie. Spoločne pripravili projekt,

Read More