Uzatvorená škola a prechod na dištančnú výučbu od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020

https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch: 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020 s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje: školské vyučovanie v stredných školách, riaditelia týchto Čitať ďalej…

Činnosť záujmových útvarov (krúžkov) počas dištančného vzdelávania

Mimoriadne sa prerušuje činnosť záujmových útvarov v školách, riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.  Na našej škole budú pracovať týmto spôsobom krúžky: Angličtina krok za krokom, Ekonomika cestovného ruchu, Krúžok cestovného ruchu, Kynologický krúžok – Čitať ďalej…

VICTORIA REGIA

23. septembra 2020 sa v Piešťanoch uskutočnil 27. ročník súťaže VICTORIA REGIA. Hlavná téma tohtoročných majstrovstiev Slovenska vo floristike znela: Rozkvitnutá záhrada. Z dôvodu epidemiologickej situácie sme sa tohto ročníka priamo nezúčastnili. Súčasťou podujatia bola aj samostatná súťaž „Kytica roka 2020“, ktorej témou bola sušená viazaná Čitať ďalej…

Študijný odbor 2940M Potravinárstvo 09 potravinár -kvalitár

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy Základné údaje Dĺžka štúdia: 4 roky Odbor je určený: dievčatám aj chlapcom Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, zdravotná spôsobilosť, vykonanie prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, chémia) Čitať ďalej…

Prerušenie školského vyučovania od 12. októbra 2020, prechod na dištančné vzdelávanie + list riaditeľky odboru školstva ŽSK

Aktuálne opatrenia a rozhodnutia MŠVVaŠ SR platné od pondelka 12. 10. 2020 do odvolania. https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-11102020/ https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/ https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf Z materiálov vyberáme a) mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom Čitať ďalej…