2 % z dane 2020

Milí rodičia, zamestnanci, bývalí žiaci, aj tento rok nám môžete venovať 2 % z vašej zaplatenej dane z príjmov. Poberateľmi 2 % sme už jedenásť rokov prostredníctvom nadácie Spoločne pre región. Postup a bližšie

Read More