Kritériá pre prijímacie konanie na vyššie odborné štúdium pre šk. rok 2020/2021

            Riaditeľ Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, stanovuje na prijatie uchádzačov o vyššie odborné štúdium v študijnom odbore 4221 Q vidiecka turistika v školskom roku 2020/2021 nasledovné kritériá: Absolventi stredných Čitať ďalej…

Potravinová sebestačnosť Slovenska – súťaž

Vydavateľstvo Slovenský CHOV, ktoré je organizátorom súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec pripravuje v spolupráci s reláciou Farmárska revue súťaž o najlepší článok na tému: Môj príspevok k potravinovej sebestačnosti Slovenska Ide o text v rozsahu približne 40 riadkov v ktorom študent strednej školy poľnohospodárskeho zamerania Čitať ďalej…

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

INFORMÁCIE O PRIJÍMANÍ NA STREDNÚ ŠKOLU https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/ Rozhodnutie ministra školstva PRIJÍMANIE NA SŠ_2020_2021 Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu Kritériá prijímacieho konania Záväzné potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium podrobné info aj Čitať ďalej…

Aktuálne informácie k maturitným skúškam i absolventským skúškam

Maturitná skúška Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín. https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/ Zároveň vydáva nasledovné Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti Čitať ďalej…