Odborná prednáška – „Výroba, pestovanie a spracovanie ľanu“

Dňa 30. 09. 2019 sa konala na našej škole zaujímavá odborná prednáška spojená s exkurziou po odborných učebniach. Prednášajúcim bol  Ing. Jean Paul Trouvé, PhD. z Francúzska, genetik, šľachtiteľ, výskumník ľanu. Téma prednášky bola „Výroba, pestovanie a spracovanie ľanu.“ Z anglického jazyka do Čitať ďalej…

Ďakovný list Ministerstva školstva

Pri príležitosti  20. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý ekofarmár udelilo Ministersvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ďakovný list SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline za dlhoročné úspešné organizovanie školských, krajských a celoštátnych súťaží. Ďakovný list bol udelený aj pedagogickej pracovníčke  školy Čitať ďalej…