Zoznam krúžkov

Zverejnenie zoznamu krúžkov pre školský rok 2020/21. Termíny na prihlásenie: Odovzdanie vzdelávacích poukazov žiakom: 10. 09. 2020 Žiaci/zákonný zástupca podpíše vzdelávacie poukazy a odovzdá TU alebo vedúcemu

Read More