Denný rozvrh

Zostava__21. 10. 2019 _pondelok

Zostava_18. 10._2019_piatok

 

Harmonogram výdaja jedál v ŠJ:

Po 6. vyučovacej hodine od 13.20 h do 13.50 h:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
1.K,

2.A,

     2.P,

     3.A

1.L,

1.MZ,

1.AT,

1.K,

2.MZ

1.Z,

2.AT,

2.MZ,

2.K,

2.L,

3.Z,

4.Z

2.L,

2.Z,

1.V,

4.K (nepár. t.),

3.K (pár. t.),

3.M (nepár. t.)

1.EP,

2.K,

2.P,

2.AT,

1.V,

4.K

V prípade triednických hodín sa tieto posunú podľa potreby, dozor zabezpečia triedni učitelia.

Ostatné triedy po 5. v. h. od 12.05 h do 12.35 h