Erasmus+

V dňoch 29. 9. 2019 – 6. 10. 2019 MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD. a Ing. Ján Lazar absolvovali štruktúrovaný kurz pre učiteľov v rámci programu Erasmus plus  s názvom Kvalitné potravinárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a agroturistika v talianskom meste Tropea.

Kurzu sa zúčastnilo 13 účastníkov, prevažne učiteľov alebo riaditeľov stredných a základných škôl zo Španielska, Maďarska, Slovenska, Nemecka, Švédska a Fínska. Kurz prebiehal formou prezentácií, diskusií, exkurzií a workshopov.

V rámci teoretickej časti sme mali možnosť oboznámiť sa so stredomorskou diétou, ktorá je od roku 2013 zaradená Unescom na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva.

V rámci exkurzie sme navštívili dve veľké farmy a viacero menších lokálnych producentov.  Farma Delizie Vaticane di Tropea sa zaoberá od roku 1966 produkciou tradičnej červenej cibule, ktorá je považovaná za  najsladšiu na svete.

Druhou navštívenou farmou bola Azienda Agrituristica Carida. Na rozlohe 100 ha majitelia pestujú olivy a pasú 850 oviec, z  mlieka vyrábajú tradičný ovčí syr – Pecorino.

Lokálni producenti pestujú v tejto lokalite rôznu zeleninu a ovocie, najviac olivy a hrozno. Ľudia žijúci na vidieku sa zaoberajú predovšetkým drobnochovom vodnej i hrabavej hydiny a kôz. V meste sme mali možnosť navštíviť lokálne trhy s ovocím, zeleninou a rybami privážanými z neďalekého prístavu.

Taktiež sme navštívili poľnohospodárske múzeum v Zungri so zbierkou tradičnej kultúry z 19. a 20. storočia. Neďaleko múzea sme mali možnosť vidieť Le Grotte – 3000 metrov štvorcových ľuďmi vytvorených jaskýň a do kameňa vytesaných priestorov z 8. storočia určených na bývanie, chov zvierat a uskladnenie potravín s dômyselným systémom hospodárenia s vodou pomocou zberných kanálov a nádrží.

Počas tohto kurzu sme mali  možnosť zdokonaliť si  komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, spoznať nových kolegov a oboznámiť sa s problematiku lokálnej poľnohospodárskej produkcie v síce veľmi odlišnej geografickej oblasti ale na druhej strane s veľmi podobnými problémami aké majú pestovatelia a chovatelia na Slovensku.

MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.

Ing. Ján Lazar