Koordinátori a ich činnosť

Plán práce kariérového poradcu – Ing. Mičurová

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti – Ing. Hulínová

Plán práce koordinátora čitateľskej gramotnosti – Mgr. Rovňaníková

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy – Mgr. Čanecká

Plán práce koordinátora prevencie – Mgr. Chabadová

Plán práce výchovného poradcu – Mgr. Višňovská

Plán práce koordinátora výchovy k rodičovstvu a manželstvu – Mgr. Štefíková

Plán práce koordinátora Žiackej školskej rady – Mgr. Višňovská