Kyberšikanovanie a test na drogy

Dňa 19. 10. 2017 sa uskutočnila v priestoroch SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline beseda a aktivity na tému KyberšikanaTest na drogy. Tejto preventívnej aktivity sa zúčastnili študenti prvých až tretích ročníkov pod vedením psychologičiek z CPPPaP v Žiline. Každé stretnutie trvalo 90 minút a začalo prvou vyučovacou hodinou.

Cieľom aktivity bolo formou zážitkových aktivít naučiť študentov rozpoznávať prvky kyberšikanovania a znížiť riziko výskytu tohto javu. Cieľom stretnutia Test na drogy bolo podporiť prevenciu v oblasti šírenia a užívania nelegálnych návykových látok.

Mgr. Michaela Chabadová