História školy

2016 – 2017

 • 467 žiakov v 18 triedach
 • nenaplnili a neotvorili sme triedu nadstavbového štúdia
 • ukončenie 2. etapy uteplenia obvodového plášťa a strechy na školskej jedálni

2015 – 2016

 • 470 žiakov v 19 triedach
 • otvorenie 1. triedy nového študijného odboru 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním 02 veterinárna a laboratórna služba
 • ukončenie 1. etapy uteplenia obvodového plášťa školy

2014 – 2015

 • 432 žiakov, 18 tried
 • rekonštrukcia priestorov pre nový študijný odbor veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe

2013 – 2014

 • slávnostné otvorenie kynologického a záhradníckeho centra za účasti predsedu ŽSK
 • otvorenie prvého ročníka  Záhradníctvo (štud. odbor 4211 M) – 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (záhradná architektúra)
 • 420 žiakov, 17 tried

2012 – 2013

 • začiatok výstavby skleníka
 • otvorenie prvého ročníka odborného zamerania – Agropodnikanie (štud. odbor 4210 M) – 18 kynológia
 • 444 žiakov, 17 tried

2011 – 2012

 • 431 žiakov, 17 tried

2010 – 2011

 • 439 žiakov, 16 tried

2009 – 2010

 • 464 žiakov, 17 tried
 • generálna rekonštrukcia telocvične
 • oslavy 50. VÝROČIA založenia školy – 1. apríla 1960

2008 – 2009

 • novozavedený študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu
 • od 1. 9. 2008 zmena názvu školy na Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
 • 438 žiakov, 16 tried

2007 – 2008

 • na škole prebehla celoslovenská “Súťaž o mlieku”
 • 425 žiakov, 14 tried

2006 – 2007

 • 434 žiakov, 15 tried

2005 – 2006

 • novinka – vyššie odborné štúdium ukončené absolventskými skúškami – vidiecka turistika – štúdium určené pre absolventov stredných škôl
 • výmenná prax: Poľsko – MIĘDZYŚWIECIE 5.6. – 9.6.2006
 • 394 žiakov, 14 tried

2004 – 2005

 • nový študijný odbor: agropodnikanie – záhradníctvo
 • získanie titulu – Zelená škola
 • výmenná prax: Poľsko – MIĘDZYŚWIECIE
 • 344 žiakov, 13 tried

2003 – 2004

 • 384 žiakov, 14 tried

2002 – 2003

 • nový študijný odbor: ekonomika pôdohospodárstva
 • vznik školskej webovej stránky
 • súťaž o mlieku – celoslovenské kolo
 • SOČ – celoslovenské kolo
 • 349 žiakov, 13 tried

2001 – 2002

 • 351 žiakov, 13 tried

2000 – 2001

 • 40. výročie založenia školy
 • súťaž o mlieku – celoslovenské kolo (III. ročník sa konal na pôde našej školy)
 • výmenná prax: Poľsko – Wodzisław Śląski
 • 338 žiakov, 13 tried

1999 – 2000

 • 1. miesto recitál v Českom Těšíne
 • návšteva pedagógov v poľskom meste Wodzisław Śląski, Krakow
 • zavedenie internetu na škole
 • SOČ – krajské kolo
 • 328 žiakov, 13 tried