Odborné učebne školy

Zoznam odborných učební:

Odborné učebne_2018_19

 

 1. Odborná učebňa mechanizácie a motorových vozidiel
 2. Odborná učebňa rastlinnej výroby, záhradnej architektúry, chémie
 3. Odborná učebňa živočíšnej výroby, reprodukcie, inseminácie, asanácie – teoretické a praktické vyučovanie
 4. Odborná učebňa kynológie – teoretické a praktické vyučovanie
 5. Odborná učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie – teoretické a praktické vyučovanie
 6. Odborná učebňa ekonomiky, podnikania a služieb, cestovného ruchu – teoretické a praktické vyučovanie
 7. Odborná učebňa biológie, mikrobiológie, parazitológie, hygieny.
 8. Odborná učebňa pre úpravu srsti psov, mačiek, canisterapie
 9. Odborná učebňa ekonomiky, účtovníctva, aplikovanej informatiky – teoretické a praktické vyučovanie
 10. Odborná učebňa praxe a vidieckej turistiky
 11. Dielňa obrábania dreva a kovov
 12. Odborná učebňa aranžovania, záhradníctva – teoretické a praktické vyučovanie
 13. Odborná učebňa informatiky a aplikovanej informatiky
 14. Odborná učebňa administratívy a korešpondencie
 15. Kynologický areál