Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy – aktualizované

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf   Základné princípy hodnotenia žiakov v čase Čitať ďalej…

Žiaci 4. ročníka POZOR!!! Upravené podmienky prijatia na bakalárske štúdium na jednotlivé fakulty SPU v Nitre

Oznamujeme upravené podmienky prijatia nabakalársky stupeň štúdia na jednotlivé fakulty Slovenskejpoľnohospodárskej univerzity v Nitre: PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – BEZ PRIJÍMACEJSKÚŠKY NA VŠETKÝCH FAKULTÁCH! TERMÍNY PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM NA VŠETKÝCH FAKULTÁCH: DO  30. APRÍLA 2020 VÝHRADNE E-PRIHLÁŠKA: https://is.uniag.sk/prihlaska/ E–PRIHLÁŠKA JE PLATNÁ BEZ PAPIEROVEJ PRIHLÁŠKY A BEZ PRÍLOH(nevyhnutné prílohy budú riešené dodatočne na základe vyzvaniajednotlivých fakúlt resp. až pri zápise na štúdium – september2020)UCHÁDZAČOM O Čitať ďalej…

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-strednych-skol/ Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného Čitať ďalej…