Poznaj liečivé rastliny

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (16. októbra) sa uskutočnila súťaž trojčlenných družstiev „Poznaj liečivé rastliny“ pre študentov prvého až tretieho ročníka. Študenti si zmerali sily vo vedomostiach o využití liečivých rastlín, v poznávaní liečivých rastlín, korení a drevín. Na záver poznávali čaje podľa chuti.

Na prvom mieste sa umiestnila trieda II. L, na druhom mieste trieda III. L a na treťom mieste trieda I. MK.

Ing. Emília Čanecká

koordinátor ENV