Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov – mládež v centre pozornosti

Dňa 19. 09. 2017 sa vybraní žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili besedy a workshopu na tému Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov – mládež v centre pozornosti, na ktorom participovali spolupracovníci Metodicko-pedagogického centra v Žiline Mgr. Pavol Struhár, PhD. a Mgr. Ivan Moravčík.

So študentmi sa realizoval workshop a diskusia o občianskej participácii, demokratických hodnotách a extrémizme. Pridanou hodnotou tohto podujatia bolo priblíženie aktuálnej problematiky zrozumiteľnou formou – kombináciou aktívnej participácie študentov (skupinová a individuálna práca na úlohách), diskusie a výkladu. Súčasťou tohto projektu sú návštevy škôl v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Študenti prejavili spokojnosť s priebehom akcie.

Mgr. Michaela Chabadová