Prijímacie skúšky

Pre všetkých záujemcov o štúdium plánujeme ešte Deň otvorených dverí. Uskutoční sa 14. februára 2018.

Pre záujemcov o štúdium (ich rodičov, alebo výchovných poradcov), ktorí sú zaradení medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zverejňujeme Zdravotné požiadavky na uchádzača študijného odboru.

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2018/19 otvárať tieto študijné odbory so zameraním:

4210 M 08 agropodnikanie, poľnohospodársky manažment (11 žiakov)

4210 M 11 agropodnikanie, agroturistika (11 žiakov)

4210 M 18 agropodnikanie, kynológia (26 žiakov)

4211 M 26 záhradníctvo, sadovnícka a krajinárska tvorba (15 žiakov)

4336 M02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena, hygienická a laboratórna služba (28 žiakov)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu (15 žiakov)

2940 M potravinárstvo (18 žiakov)

 

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu. Bližšie informácie získate TU.

Kritériá pre úspešné prijatie na štúdium na strednej škole pre šk. rok 2018/19

Žiaci budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy. Dátum prijímacích skúšok 1. kola je – I. termín: 14. 05. 2018 a II. termín: 17. 05. 2018.  Na našej škole sa prijímacie skúšky konajú:

  • zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzači odborov agropodnikanie, záhradníctvo a veterinárne zdravotníctvo a hygiena
  • zo slovenského jazyka a literatúry a chémie uchádzači odboru potravinárstvo
  • zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uchádzači odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Všetky predmety sú v rozsahu učiva základnej školy.

Ukážky testov z predchádzajúcich školských rokov:

Slovenský jazyk a literatúra

Biológia

Matematika

Chémia