Rozvrh odborných učební

Zoznam odborných učební v školskom roku 2019/2020

Rozvrh odborných učební v školskom roku 2019/2020

Jazyková učebňa _U-ANJ

Jazyková učebňa  U-NEJ

Učebňa U-INF1

Učebňa U-INF2

Učebňa U-BIO

Učebňa U-CHEM

Učebňa U-ANF

Učebňa U-PT

Učebňa U-SAD

Učebňa U-ZAH

Učebňa_U-ŽIV

 Učebňa U-ADK

Učebňa U-CAN

Učebňa U-KYN

Učebňa U-EKO-CR

Učebňa dielne U-DIE

Učebňa skleník U-AR

Telocvičňa U-TSV1

Telocvičňa U-TSV2

Kynologický areál (Centrum odborného vzdelávania a prípravy COVaP)