Rozvrh tried v školskom roku 2019/2020

ROZVRHY TRIED V ŠKOLSKOM ROKU  2019/2020

1.A  1.AT 4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika

1.T 1.AT 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

1.E 1.EP 4236 M  ekonomika pôdohospodárstva

1.P 1.EP 2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka

1.K 4210 M  agropodnikanie 18 kynológia

1.L 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba

1.M 1.MZ 4210 M  agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment

1.Z 1.MZ 4211 M  záhradníctvo26 sadovnícka a krajinárska tvorba

2.A 2.AT4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika

2.T 2.AT 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

2.K 4210 M  agropodnikanie 18 kynológia

2.L 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba

stabilná zmena v rozvrhu triedy 2. L:

utorok 0. vyučovacia hodina NBV 2. sk. (bez chlapcov), vyučujúca: Mgr. Ľudmila Štefíková – miesto  8. v. h. v stredu

2.M 2.MZ 4210 M  agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment

2.Z 2.MZ 4211 M  záhradníctvo26 sadovnícka a krajinárska tvorba

2.P 2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka

3.A 3.AZ 4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika

3.Z 3.AZ 4211 M  záhradníctvo26 sadovnícka a krajinárska tvorba

3.M 3.MK 4210 M  agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment

3.K 3.MK 4210 M  agropodnikanie 18 kynológia

stabilná zmena v rozvrhu triedy 3. K:

streda 2. vyučovacia hodina ANJ (bez chlapcov), vyučujúca: Mgr. Katarína Drdáková- miesto  7. v. h.

3.L 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba

3.T 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

4.K 4210 M  agropodnikanie 18 kynológia

stabilná zmena v rozvrhu triedy 4. K:

pondelok 7. a 8. vyučovacia hodina VPB cv sa budú striedať skupiny (nepárny týždeň – 1. skupina, párny týždeň – 2. skupina), vyučujúci: Mgr. Tomáš Jakuba, PhD.

4.L 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a laboratórna služba

stabilná zmena v rozvrhu triedy 4. L:

utorok 3. vyučovacia hodina ANJ 2. sk. (bez chlapcov), vyučujúca: Ing. Jaroslava Kuchtová- miesto  7. v. h.

4.M 4.MZ 4210 M  agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment

4.Z 4.MZ 4211 M  záhradníctvo26 sadovnícka a krajinárska tvorba

4.T 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

1.V 4221 Q  vidiecka turistika

3.V 4221 Q  vidiecka turistika