triedy- triedni učitelia- náhradní triedni učitelia – školský rok 2021/22

Skratky učiteľov_2021_2022

Označenie tried podľa odborov:

A       4210 M  agropodnikanie 11 agroturistika  (1. – 4. ročník)

E       4236 M  ekonomika pôdohospodárstva (3. ročník)

K       4210 M  agropodnikanie 18 kynológia (1. – 4. ročník)

L       4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 02 hygienická a  laboratórna služba (1. – 4. ročník)

M     4210 M  agropodnikanie 08 poľnohospodársky manažment (1. – 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo 05 spracúvanie mlieka  (2. 3. a 4. ročník)

P       2940 M  potravinárstvo  09 potravinár – kvalitár  (1. ročník)

T        6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu (1. – 4. ročník)

Z        4211 M  záhradníctvo 26 sadovnícka a krajinárska tvorba (1. – 4. ročník)

V        4221 Q  vidiecka turistika (3. ročník)

I.A

I.T

I.K

I.L

I.M

I.P

I.Z

II.A

II.T

II.K

II.L

II.M

II.P

II.Z

III.A

III.T

III.E

III.P

III.K

III.L

III.M

III.Z

 III.V

IV.A

IV.P

IV.K

IV.L

IV.M

IV.T