Rozvrh tried v školskom roku 2018/2019

ZMENENÝ ROZVRH HODÍN OD 01. 04. 2019:

I. A   I. T                             I. K                                                 I. L                                                  I. M   I. Z                                I. P

II. A   II. Z                          II. M     II. K                                II. L                                                  II. T                                       II. V

III. K                                    III. L                                            III. M     III. Z                                 III. T

IV. A   IV. Z                         IV. K                                             IV. L                                                IV. T

ROZVRHY TRIED V ŠKOLSKOM ROKU  2018/2019 do 31. 03. 2019:

TRIEDA_1.A  4210 M Agropodnikanie, 11 agroturistika

TRIEDA_1.T  6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu

TRIEDA_1.M  4210 M Agropodnikanie, 08 poľnohospodársky manažment

TRIEDA_1.Z  4211 M Záhradníctvo, 26 sadovníctvo a krajinárska tvorba

TRIEDA_1.K  4210 M Agropodnikanie, 18 kynológia

TRIEDA_1.L  4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 02 hygienická a laboratórna služba

TRIEDA _1.P  2940 M Potravinárstvo, 05 spracúvanie mlieka

TRIEDA_2.A  4210 M Agropodnikanie, 11 agroturistika

TRIEDA_2.Z  4211 M Záhradníctvo, 26 sadovníctvo a krajinárska tvorba

TRIEDA_2.M  4210 M Agropodnikanie, 08 poľnohospodársky manažment

TRIEDA_2.K  4210 M Agropodnikanie, 18 kynológia

TRIEDA _2.L  4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 02 hygienická a laboratórna služba

TRIEDA_2.T  6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu

TRIEDA_ 2.V 4221 Q Vidiecka turistika

TRIED_3.K  4210 M Agropodnikanie, 18 kynológia

TRIEDA_3.L  4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 02 hygienická a laboratórna služba

TRIEDA_3.M  4210 M Agropodnikanie, 08 poľnohospodársky manažment

TRIEDA_3.Z  4211 M Záhradníctvo, 26 sadovníctvo a krajinárska tvorba

TRIEDA_3.T  6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu

TRIEDA_4.A   4210 M Agropodnikanie, 11 agroturistika

TRIEDA_4.Z  4211 M Záhradníctvo, 26 sadovníctvo a krajinárska tvorba

TRIEDA_4.K  4210 M Agropodnikanie, 18 kynológia

TRIEDA_4.L  4336 M  Veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 02 hygienická a laboratórna služba

TRIEDA _4.T  6324 M  Manažment regionálneho cestovného ruchu