Rozvrh záujmovej činnosti v šk. r. 2020/2021

ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV (KRÚŽKOV)

školský rok  2020/2021

Na škole pracuje 15 záujmových útvarov:

Názov záujmového útvaru Vedúci  záujmového útvaru
Angličtina krok za krokom Janka Bazelidesová
Ekonomika cestovného ruchu Katarína Némethová
Environmentálny Emília Čanecká
Fitness Petra Uhláriková
Krúžok cestovného ruchu Miroslava Mičurová
Kynologický krúžok – Jakuba Tomáš Jakuba
Príprava psovodov z radov mládeže Zuzana Ďurneková
Spoznávame prírodu Anna Belová
Starostlivosť o psov a malé zvieratá Eleonóra Boocová
Športová kynológia Jan Šrámek
Športové hry – volejbal Katarína Jurkovičová
Športový krúžok Jozef Horka
Turistický Soňa Ondrejková
Včelársky krúžok Jarmila Tarožíková
Žiacka školská rada Dana Višňovská

Zoznam_krúžkov_2020/2021

Krúžky_jednotlivo_ 2020/2021