Šikanovanie – beseda

Dňa 05. 10. a 06. 11. 2017 sa uskutočnila v priestoroch SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline beseda a aktivity na tému šikanovanie. Tejto preventívnej aktivity sa zúčastnili študenti II. K triedy pod vedením psychologičiek z CPPPaP v Žiline.

Cieľom aktivity bolo formou zážitkových aktivít naučiť študentov rozpoznávať prvky šikanovania a znížiť riziko výskytu tohto javu.

Študentom sa aktivity páčili a boli spokojní s priebehom akcie.

Mgr. Michaela Chabadová