Školská jedáleň

Školská jedáleň je súčasťou Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.

Vedúca školskej jedálne: p. Monika Jurovatá

Tel. kontakt: 0902 725 286 alebo 421/723 23 65 kl. 25

Jedálny lístok_od 24. 06. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena stravného lístka pre:

  • žiaka – 1, 40 €
  • cudzieho stravníka – 2,36 €
  • zamestnanca – 0,76 €

 

Čas výdaja obedov:

11.00 – 13.30 h

 

Odhlásenie stravného lístka:

Stravný lístok sa odhlasuje deň vopred do 14.30 h. Stravný lístok označený priezviskom a triedou vložiť do schránky na to určenej v školskej jedálni. Po 14.30 h sa môžete odhlásiť prostredníctvom sms, v ktorej uvediete priezvisko, triedu a  dátum. Pri nemoci alebo inej neočakávanej udalosti sa odhlasuje do 07.30 h – telefonicky u vedúcej školskej jedálne. Odhlásené lístky je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne ihneď po návrate do školy.

 

Strata stravných lístkov

Náhrada pri strate stravných lístkov sa neposkytuje. Za nevyzdvihnutý obed sa finančná náhrada neposkytuje.

Obedy do obedárov:

Do prinesených obedárov vydávame obed pri okienku, to je hlavné jedlo a aj polievku. Stáli stravníci nosia obedáre deň vopred alebo ráno. Ostatným stravníkom vydávame obedy do obedárov v neprítomnosti žiakov, to je 11.00 – 12.05 h a 12.35 – 13.30 h.