Štúdium

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline je v súčasnosti v celom regióne Žiliny jedinou školou, ktorá poskytuje úplné stredné vzdelanie ekonomicko-záhradnícko-poľnohospodárskeho zamerania. Všetky odbory sú štvorročné, ukončené maturitnou skúškou.

SOŠPaSnV v Žiline otvára  v  školskom roku 2019/2020  aj študijný odbor Ekonomika pôdohospodárstva:

Po kliknutí na odbor sa Vám zobrazia príslušné informácie k danému odboru.