Zverejňovanie dokumentov

Objednávky

Objednávky 2012 – 2019

Faktúry

http://zask-dokumenty.assecosolutions.sk/00162558/
Na zverejňovanie došlých faktúr používame riešenie iSpin, takže zoznam môžete nájsť po kliknutí na linku.

Zmluvy

Zmluvy 2012 – 2019

Rámcová dohoda č. 1/2017 – Bitúnok Čadca

Rámcová dohoda č. 2/2017 – Bidfood, mäsové a mrazené výrobky ŠkJ

Rámcová dohoda č. 1/2018 – E. Ondreášová, dodávka mäsa a mäsových výrobkov

Rámcová zmluva č. 1/2019 – Bidfood – mrazenej hydiny, rybieho filé a mrazenej zeleniny pre ŠkJ

Rámcová zmluva č. 2/2019 – dodávka základných potravín pre ŠkJ

Rámcová zmluva č. 3/2019 – dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zmluva – BROS Computing – o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva – Erasmus č. zmluvy 2019-1-SK01-KA-101-060027

Zmluva – Obchodná akadémia, odber hlavného jedla

Zmluva – Osobnyudaj.sk, o ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Zmluva – Osobnyudaj.sk, o zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zmluva o spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre

Zmluva na odber hlavného jedla –  Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina

Zmluva- dodatok č. 1 osobnyudaj.sk, o ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Zmluva – Študentský časopis Bez námahy Komensky VIRAL, Košice

Zmluva – KROS licenčná

Zmluva – Nadácia spoločne pre región – spolupráca

Zmluva – Nadácia Spoločne pre región – darovanie 2% 2018

Zmluva – Nadácia KIA Motors Slovakia

Zmluva – Falaštová ordinácia

Zmluva – Falaštová ukončenie

Zmluva – Hudec PC do 31. 10. 2018

Zmluva – Hudec od 1.11.2018

Zmluva – MEDIATEL – zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva – Marendiak Žilina do 30. 06. 2018

Zmluva – Marendiak od 1.9.2018

Zmluva – Psovodi záchranári Žilina od 1. 10. 2018 – do 30. 6. 2019

Zmluva – Psovodi kynologický krúžok – 1.10.2019 – 30.6.2020

Zmluva – Slovan Malá Fatra – nájom telocvičňa od 3. 10. 2019 do 30. 6. 2020

Zmluva SCSPP ZA – špeciálno-pedagogické služby 2018/19

Zmluva – SCSPP ZA – špeciálno-pedagogické služba rok 2019/2020

Zmluva – Trnovec prív. vozík Žilina

Zmluva –  prenájom učebňa po vyučovaní 1.12.2018 – 30.11. 2019

Zmluva – prenájom autocvičiska  1.12.2018-30.11.019

Zmluva BS-SVK Žilina

Zmluva BS-SVK Žilina skončenie nájmu k 31.5.2018

Zmluva – SSE 2018

Zmluva- ŠEVT

DDS AXA

DDS NN Tatry-Sympatia

DDS STABILITA

Zmluva Podhora- CO, BOZP, PO od 3. 10. 2017 – 2. 10. 2019

Zmluva – Podhora – CO, BOZP, PO od 3.10.2019 – 2. 10. 2021

Zmluva – Psovodi

Zmluva – Rstav, s. r.o., Dolná Tížina, rekonštrukcia šatne

Zmluva – SEVAK Žilina -vodné, stočné, zrážkové

Zmluva – ŽSK – projektová dokumentácia uteplenia zverená do správy

Zmluva – ŽSK rekonštrukcia spevnených plôch

Zmluva – EKS energia 2019

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva č. 1/2018 – predkladanie ponúk na zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku na 2 turnusy pre 117 žiakov

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového výcviku pre 117 žiakov

Výzva č. 2/2018 – predkladanie ponúk na obstaranie mäsa pre Šk

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky – Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠkJ SOŠPaSV

Výzva č. 1/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie mrazených výrobkov pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-mrazenej hydiny, mrazeného rybieho filé a mrazenej zeleniny pre ŠkJ

Výzva č. 2/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie základných potravín pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-základných potravín

Výzva č. 3/2019 na predkladanie ponúk na obstaranie čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky-dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠkJ

Zámer

Súhrnná-správa-o-zákazkách-s-cenami-vyššími-5000-EUR 2016-2019